bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rekrutacja na rok 2017/2018

                                                            Rekrutacja na rok 2017/2018


Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 prowadzi nabór kandydatów na następujące kierunki:
• TECHNIK FARMACEUTYCZNY (2 lata nauki)
• TECHNIK MASAŻYSTA (2 lata nauki)
• TERAPEUTA ZAJĘCIOWY (2 lata nauki)
• TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (2 lata nauki)
• OPIEKUN MEDYCZNY (1 rok nauki)
• TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ (1 rok nauki)
• TECHNIK ELEKTRORADIOLOG (2,5 roku nauki)
• OPIEKUNKA DZIECIĘCA (2 lata nauki)
Propozycje nowych kierunków:
• TECHNIK ORTOPEDA
• TECHNIK OPTYK
• ORTOPTYSTA / ORTOPTYSTKA
• PROTETYK SŁUCHU
Kursy kwalifikacyjne:
• OPIEKUNKA ŚRODOWIKOWA
• OPIEKUN MEDYCZNY
Zasady rekrutacji:
1. O przyjęcie na semestr pierwszy do szkół wchodzących w skład „Centrum” mogą ubiegać się absolwenci posiadający wykształcenie średnie, matura nie jest wymagana.
2. O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.
3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy powinni złożyć:
- zaświadczenie lekarskie wydane przez medycynę pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie
- podanie (pobrane w sekretariacie szkoły lub wydrukowane ze strony internetowej szkoły)
- życiorys przygotowany przez „Centrum” (formularz można pobrać w sekretariacie szkoły lub wydrukować ze strony internetowej szkoły)
- oryginalne świadectwo ukończenia szkoły
- 2 zdjęcia legitymacyjne
4. Dyrektor może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do centrum jest mniejsza lub równa liczbie miejsc, którymi dysponuje centrum.
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.
Dokumentację należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Narutowicza 53 .Opublikował: Dariusz Antczak
Publikacja dnia: 29.03.2017
Podpisał: Dariusz Antczak
Dokument z dnia: 29.03.2017
Dokument oglądany razy: 546